نتیجه و خلاصه بازی فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پفولاد و نفت تهران - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم نفت تهران پس از پیروزی در هفته یازدهم برابر تیم سایپا
در ديدار پیش رو به مصاف تیم فولاد می رود.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:40
 
 
 برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95  

نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم استقلال پس از تساوی ناامید کننده برابر تیم ده نفره گسترش فولادبه مصاف تیم صبای قم می رود.
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:20
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
نتیجه بازي صبای

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95  

نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم استقلال پس از تساوی ناامید کننده برابر تیم ده نفره گسترش فولادبه مصاف تیم صبای قم می رود.
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:20
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 
نتیجه بازي

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 9  

 نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پفولاد و نفت تهران - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم نفت تهران پس از پیروزی در هفته یازدهم برابر تیم سایپا
در ديدار پیش رو به مصاف تیم فولاد می رود.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:40
 
 
 برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
نت

ادامه مطلب  

هفته دوازدهم لیگ برتر، پیروزی استقلال برابر تیم ۹ نفره صبا  

ديدار تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در هفته دوازدهم رقابت های ليگ برتر عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد که این ديدار با برتری ۲ بر صفر استقلال به پایان رسید.این ديدار البته جنجالی هم شد و چهار اخراجی داشت.
                                 

ادامه مطلب  

دانلود گلهای نفت تهران و گسترس فولاد - لیگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
نفت تهران پس از شکست در ديدار هفته گذشته
برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز به برد در این ديدار دارد.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 18 آذر 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پفولاد و نفت تهران - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم نفت تهران پس از پیروزی در هفته یازدهم برابر تیم سایپا
در ديدار پیش رو به مصاف تیم فولاد می رود.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:40
 
 
 برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
نت

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پفولاد و نفت تهران - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم نفت تهران پس از پیروزی در هفته یازدهم برابر تیم سایپا
در ديدار پیش رو به مصاف تیم فولاد می رود.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:40
 
 
 برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
نفت تهران پس از شکست در ديدار هفته گذشته
برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز به برد در این ديدار دارد.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 18 آذر 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب

ادامه مطلب  

زمان ( تاریخ و ساعت ) بازی استقلال تهران و نفت تهران در جام حذفی فوتبال ایران 95-96  

ساعت بازي استقلال و نفت تهران ,زمان بازي استقلال تهران و نفت تهران, بازي استقلال و نفت تهران چه ساعتی است؟,بازي استقلال و نفت تهران جام حذفی 96-95 ,ساعت بازي استقلال و نفت تهران 30 آذر 95,بازي استقلال و نفت تهران ساعت,زمان برگزاری بازي استقلال و نفت تهران,زمان بازي استقلال و نفت تهران 95/9/30,ساعت مسابقه استقلال و نفت تهران,ساعت پخش زنده بازي استقلال و نفت تهران ,استقلال تهران,نفت تهران,استقلال و نفت تهرانوتبال,جام حذفی فوتبال ایران,نتیجه بازي است

ادامه مطلب  

خلاصه بازی نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
نفت تهران پس از شکست در ديدار هفته گذشته
برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز به برد در این ديدار دارد.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 18 آذر 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
نفت تهران پس از شکست در ديدار هفته گذشته
برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز به برد در این ديدار دارد.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 18 آذر 95  -  ساعت 15:00
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ساعت بازی گسترش فولاد و سپاهان پنجشنبه 11 آذر 95  

 
ساعت بازي گسترش فولاد و سپاهان پنجشنبه 11 آذر 95
 
ساعت بازي گسترش فولاد سپاهان پنجشنبه 11 آذر 95 - دانلود ...

www.deramatik.ir/post/.../ساعت-بازي-گسترش-فولاد-سپاهان-پنجشنبه-11-آذر-95.ht...


۱۳ ساعت پیش - دانلود و نتیجه بازيهای صبای قم – استقلال تهران پنج شنبه 11 آذر 95 ,. دانلود و نتیجه ... گسترش فولاد تبریز- سپاهان؛ شاگردان فراز به دنبال برد.


پخش آنلاین بازي گسترش فولاد سپاهان پنجشنبه 11 آذر 95

www.deramatik.ir/.../پخش-آنلاین-بازي-گسترش-فولاد-سپاهان-پنجشنبه-11-آذر-95.

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95  

نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم استقلال پس از تساوی ناامید کننده برابر تیم ده نفره گسترش فولادبه مصاف تیم صبای قم می رود.
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:20
 
خلاصه بازي بعد از اتمام این ديدار قرار خواهد گرفت
 
 
 
 د

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95  

نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم استقلال پس از تساوی ناامید کننده برابر تیم ده نفره گسترش فولادبه مصاف تیم صبای قم می رود.
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:20
 
 
 
 
 دانلود فیلم ،سریال و آهنگ

ادامه مطلب  

نتیجه بازی ب پرسپولیس و استقلال خوزستان 29 مهر 95  

برچسپ ها:نتیجه بازي ب پرسپولیس و استقلال خوزستان 29 مهر 95,خلاصه بازي  پرسپولیس و استقلال خوزستان,فیلم  پرسپولیس و استقلال خوزستان 29 مهر 95,ترکیب  پرسپولیس و استقلال خوزستان 29 مهر 95, فیلم گل طارمی به استقلال خوزستان,ویديو گل امیری بازي  پرسپولیس و استقلال خوزستان,کلیپ گل امید عالیشاه به استقلال خوزستان,گزارش بازي  پرسپولیس و استقلال خوزستان 29 مهر 95, پرسپولیس و استقلال خوزستان,خلاصه بازي, پرسپولیس , استقلال خوزستان , فوتبال,ليگ برتر ایران,

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95  

نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي صبای قم و استقلال - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم استقلال پس از تساوی ناامید کننده برابر تیم ده نفره گسترش فولادبه مصاف تیم صبای قم می رود.
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:20
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
 گلچین 95

ادامه مطلب  

دانلود گلهای بازی نفت تهران و استقلال - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95  

نتیجه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 , دانلود گلهاي بازي نفت تهران و استقلال پنجشنبه 23 دي 95 , نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال پنجشنبه 23 دي95 , خلاصه بازي های ليگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود بازي های ليگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال , نتیجه بازي نفت تهران و استقلال 95 , خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 , گلهاي بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
 نتیجه و خلاصه بازي نفت تهرا

ادامه مطلب  

زمان ( تاریخ و ساعت ) بازی استقلال تهران و سپاهان هفته پانردهم لیگ برتر جام خلیج فارس  

ساعت بازي استقلال و سپاهان,
پخش زنده استقلال و سپاهان 5 دي 95,زمان بازي فوتبال استقلال تهران و سپاهان, بازي استقلال و سپاهان چه ساعتی است؟,پیش بازي بازي استقلال و سپاهان,ترکیب بازي استقلال و سپاهان,ساعت بازي استقلال و سپاهان 5 دي 95,نتیجه بازي استقلال و سپاهان ,زمان برگزاری بازي استقلال و سپاهان,فیلم بازي استقلال تهران و سپاهان,بازي استقلال و سپاهان 95/10/5,ساعت مسابقه فوتبال استقلال و سپاهان,استقلال ت

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پديده و پرسپولیس - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از کسب پیروزی در ديدار سخت هفته گذشته مقابل
تیم پایین جدولی ماشین سازی، در این هفته به مصاف تیم پديده می رود تا کسب پیروزی
و نتیجه نگرفتن ديگر رقبا صدر نشینی خود را تثبیت کند.
 
 
تاریخ برگزاری بازي

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پديده و پرسپولیس - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از کسب پیروزی در ديدار سخت هفته گذشته مقابل
تیم پایین جدولی ماشین سازی، در این هفته به مصاف تیم پديده می رود تا کسب پیروزی
و نتیجه نگرفتن ديگر رقبا صدر نشینی خود را تثبیت کند.
 
 
تاریخ برگزاری بازي

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پديده و پرسپولیس - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از کسب پیروزی در ديدار سخت هفته گذشته مقابل
تیم پایین جدولی ماشین سازی، در این هفته به مصاف تیم پديده می رود تا کسب پیروزی
و نتیجه نگرفتن ديگر رقبا صدر نشینی خود را تثبیت کند.
 
 
تاریخ برگزاری بازي

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي پديده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي پديده و پرسپولیس - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پديده و پرسپولیس - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
تیم پرسپولیس پس از کسب پیروزی در ديدار سخت هفته گذشته مقابل
تیم پایین جدولی ماشین سازی، در این هفته به مصاف تیم پديده می رود تا کسب پیروزی
و نتیجه نگرفتن ديگر رقبا صدر نشینی خود را تثبیت کند.
 
 
تاریخ برگزاری بازي

ادامه مطلب  

خلاصه بازی سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دی 95  

 نتیجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهرانچهارشنبه 29 دي 95
 
بازي سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دي 95
 
نتیجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي سپاهان و نفت تهران - ليگ برتر - چهارشنبه 29 دي 95
 
 
ديدار حساس هفته هفدهم ليگ برتر بین دو تیم مدعی نفت تهران و سپاهان
 
 
تاریخ برگزاری بازي:چهارشنبه 29 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 
 
 
نتیجه بازي سپاهان و نفت تهران 29 دي 95 , دانلود خلاصه بازي سپاهان

ادامه مطلب  

برنامه سفر تیم تراکتورسازی به تهران  

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، کاروان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به منظور رویارویی با استقلال در هفته سیزدهم ليگ برتر، فردا (چهارشنبه) به تهران سفر می‌کند.در همین راستا شاگردان قلعه‌نویی قصد دارند یک جلسه تمرینی در روز پنجشنبه برگزار کنند تا با آمادگی کامل روز جمعه به مصاف استقلال بروند.به گزارش میزان، ديدار دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز، از هفته سیزدهم رقابت‌های ليگ برتر روز جمعه از ساعت 16:20 در ورزشگاه آزاد

ادامه مطلب  

برنامه بازيهاي فوتبال ليگ برتر  

برنامه کامل شانزدهمین دوره ليگ برتر فوتبال اعلام شد
برنامه کامل شانزدهمین دوره ليگ برتر فوتبال اعلام شد+تاریخ بازي‌ها

مراسم قرعه‌کشی شانزدهمین دوره ليگ برتر فوتبال از ساعت 23 در سالن اجتماعات دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.
 

به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم قرعه‌کشی شانزدهمین دوره ليگ برتر فوتبال از ساعت 23 در سالن اجتماعات دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شد.
این مراسم باحضور گسترده مسئولان باشگاه‌های فوتبال و اعضای فدراسیون فوتبال برگزار م

ادامه مطلب  

نگاهی به بازی استقلال خوزستان - ذوب آهن (گزارش دوم برای هفته سی ام)  

استقلال خوزستان - ذوب آهن
نتیجه آخرین بازي: هفته 15 ليگ پانزدهم: 1-0 به سود استقلال خوزستان
نکته ها:
* رویارویی بهترین خط دفاع (استقلال خوزستان) و یکی از بهترین خطوط حمله ليگ 15
* بازيکنان کلیدي: فرناندو خسوس استقلال خوزستان / مهدي رجب زاده ذوب آهن
* پیروزی استقلال خوزستان یعنی موقعیت مناسب برای قهرمانی / پیروزی ذوب آهن حضور
احتمالی در جمع 5 تیم برتر ليگ پانزدهم
* نتایج سه بازي اخیر در ليگ برتر:
ذوب آهن 0-1 استقلال خوزستان
ذوب آهن 1-1 استقلال خوزستان
اس

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دی 95  

 نتیجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهرانچهارشنبه 29 دي 95
 
بازي سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دي 95
 
نتیجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي سپاهان و نفت تهران - ليگ برتر - چهارشنبه 29 دي 95
 
 
ديدار حساس هفته هفدهم ليگ برتر بین دو تیم مدعی نفت تهران و سپاهان
 
 
تاریخ برگزاری بازي:چهارشنبه 29 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 
 
 
نتیجه بازي سپاهان و نفت تهران 29 دي 95 , دانلود خلاصه بازي سپاهان

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دی 95  

 نتیجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهرانچهارشنبه 29 دي 95
 
بازي سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دي 95
 
نتیجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي سپاهان و نفت تهران - ليگ برتر - چهارشنبه 29 دي 95
 
 
ديدار حساس هفته هفدهم ليگ برتر بین دو تیم مدعی نفت تهران و سپاهان
 
 
تاریخ برگزاری بازي:چهارشنبه 29 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 
 
 
نتیجه بازي سپاهان و نفت تهران 29 دي 95 , دانلود خلاصه بازي سپاهان

ادامه مطلب  

تراکتور یکروز زودتر به تهران سفر می‎کند  

تراکتور یکروز زودتر به تهران سفر می‎کند


تراکتور یکروز زودتر به تهران سفر می‎کند
تیم تراکتورسازی تبریز برای ديدار با استقلال یکروز زودتر به تهران سفر می کند.
به گزارش "ورزش‌سه"، اعضای تیم تراکتورسازی برای بازي حساس روز جمعه مقابل استقلال یکروز زودتر و در روز چهارشنبه به تهران سفر می کنند و در هتل اوین اقامت می گزینند. 
تراکتوری ها روز پنجشنبه در تهران تمرین می کنند و بلافاصله بعد از بازي با استقلال با پرواز ساعت 21:55 پایتخت را به مقصد

ادامه مطلب  

فرکی استعفا کرد شکست سایپا مقابل استقلال خورستان  

تیم فوتبال سایپا مقابل میهمانش استقلال خورستان شکست خورد.در ادامه هفته دوازدهم ليگ برتر تیم فوتبال سایپا از ساعت ١٥روز پنجشنبه در ورزشگاه دستگردي، میزبان استقلال خوزستان بود که این ديدار در نهایت با برتری دو بر صفر به سود استقلال خوزستان به پایان رسید.
                               

ادامه مطلب  

استقلال سایپا | 9 اردیبهشت 95 | نتیجه خلاصه بازی و گلها  

نتیجه خلاصه بازي و گل‌های استقلال سایپا پنجشنبه 9 ارديبهشت 95,نتیجه بازي استقلال سایپا 9 ارديبهشت 95,خلاصه بازي استقلال سایپا 9 ارديبهشت 95,فیلم گلهاي استقلال سایپا پنجشنبه 9 ارديبهشت 95,پخش زنده و مستقیم استقلال سایپا 9 ارديبهشت 95,داوری بازي استقلال سایپا پنجشنبه 9 ارديبهشت 95,ترکیب استقلال سایپا 9 ارديبهشت 95, استقلال تهران سایپا ,خلاصه بازي,  استقلال   ,سایپا , فوتبال  ,ليگ برتر فوتبال ایران,بازي استقلال هفته 28 ليگ برتر  ,  نتیجه

ادامه مطلب  

ساعت بازی استقلال و صبای قم | پنجشنبه 11 اذر 95 + پخش زنده و مستقیم  

زمان ( تاریخ و ساعت ) بازي استقلال و صبای قم + پخش زنده
تاریخ و ساعت بازي استقلال و صبای قم | پنجشنبه 11 اذر 95
ساعت بازي استقلال تهران و صبای قم , زمان بازي فوتبال استقلال و صبای قم , بازي استقلال تهران و صبای قم چه ساعتی است؟ , بازي استقلال تهران و صبای قم هفته 12 ليگ برتر , ترکیب احتمالی بازي استقلال و صبای قم , ساعت بازي استقلال تهران و صبای قم 11 آذر 95 , نتیجه بازي استقلال تهران و صبای قم , زمان برگزاری بازي استقلال و صبای قم , فیلم بازي استقلال تهران

ادامه مطلب  

ليگ برتر بسکتبال ۱۰ تيمي شد  

 ليگ برتر بسکتبال  قرعه کشی شد و این تیم ها امسال در بازي های آن به میدان می روند: ۱- نیروی زمینی ۲- شهرداری تبریز ۳- شهرداری اراک ۴- نفت آبادان ۵- شهرداری گرگان ۶- شیمیدر تهران ۷- آ اس شیراز ۸- پتروشیمی بندرامام ۹- شهرداری کاشان ۱۰-دانشگاه آزاد
هفته نخست ليگ روز پنجشنبه ۶ آبان برگزار می شود .

ادامه مطلب  

ليگ برتر بسکتبال ۱۰ تيمي شد  

 ليگ برتر بسکتبال  قرعه کشی شد و این تیم ها امسال در بازي های آن به میدان می روند: ۱- نیروی زمینی ۲- شهرداری تبریز ۳- شهرداری اراک ۴- نفت آبادان ۵- شهرداری گرگان ۶- شیمیدر تهران ۷- آ اس شیراز ۸- پتروشیمی بندرامام ۹- شهرداری کاشان ۱۰-دانشگاه آزاد
هفته نخست ليگ روز پنجشنبه ۶ آبان برگزار می شود .

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پفولاد و نفت تهران - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم نفت تهران پس از پیروزی در هفته یازدهم برابر تیم سایپا
در ديدار پیش رو به مصاف تیم فولاد می رود.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:40
 
خلاصه بازي بعد از اتمام این ديدار قرار خواهد گرفت
 
 د

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
بازي فولاد و نفت تهران پنجشنبه 11 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي فولاد و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي پفولاد و نفت تهران - ليگ برتر - 11 آذر 95
 
 
تیم نفت تهران پس از پیروزی در هفته یازدهم برابر تیم سایپا
در ديدار پیش رو به مصاف تیم فولاد می رود.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 11 آذر ماه 95  -  ساعت 16:40
 
 
 
 
 دانلود فیلم ،سریال و آهنگ

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
بازي نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95
 
نتیجه و خلاصه بازي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي نفت تهران و گسترس فولاد - ليگ برتر - پنجشنبه 18 آذر 95
 
 
نفت تهران پس از شکست در ديدار هفته گذشته
برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز به برد در این ديدار دارد.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 18 آذر 95  -  ساعت 15:00
 
 
خلاصه بازي بعد از اتمام این

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان 28 دی 95 + فیلم  

 نتیجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
نتیجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي استقلال و استقلال خوزستان - ليگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم استقلال تهران پس از پیروزی پر حرف و حديث مقابل تیم نفت تهران
این هفته میزبان تیم خوب استقلال خوزستان است.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 16:40
 
 
 
 

ادامه مطلب  

ساعت بازی و نتیجه بازی استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دی 95  

 نتیجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
بازي استقلال و استقلال خوزستان سه شنبه 28 دي 95
 
نتیجه و خلاصه بازي استقلال و استقلال خوزستان - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي استقلال و استقلال خوزستان - ليگ برتر - سه شنبه 28 دي 95
 
 
تیم استقلال تهران پس از پیروزی پر حرف و حديث مقابل تیم نفت تهران
این هفته میزبان تیم خوب استقلال خوزستان است.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:سه شنبه 28 دي 95  -  ساعت 16:40
 
 
 
 

ادامه مطلب  

دانلود گلهای استقلال و پدیده - لیگ برتر - پنجشنبه 25 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي استقلال و پديده پنجشنبه 25 آذر 95
بازي استقلال و پديده پنجشنبه 25 آذر 95
نتیجه و خلاصه بازي استقلال و پديده - ليگ برتر 95
دانلود گلهاي استقلال و پديده - ليگ برترپنجشنبه 25 آذر 95
 
 
تیم استقلال پس از شکست در ديدار هفته گذشته
در این هفته میزبان تیم پديده می باشد که نمایش خوبی مقابل تیم پرسپولیس داشت
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 25 آذر 95  -  ساعت 16:20
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
&

ادامه مطلب  

نتیجه بازی استقلال نفت تهران فیلم خلاصه و گلها 30 آذر 95  

نتیجه بازي استقلال و نفت تهران 30 آذر 95,
خلاصه بازي استقلال و نفت 30 آذر 95,گلهاي بازي استقلال و نفت تهران 30 آذر,پخش زنده بازي استقلال و نفت 30 آذر 95,ترکیب استقلال تهران و نفت 30 آذر 95استقلال تهران و نفت تهران,جام حذفی ایران 95-96 ,خلاصه بازي,استقلال تهران,نفت تهران, فوتبال,جام حذفی فوتبال ایران,نتیجه بازي استقلال در جام حذفی 96-95 ,نتیجه بازي امروز استقلال و نفت,ساعت بازي استقلال و نفت تهران 30 آذر در جام حذفی,ا

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دی 95  

 نتیجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهرانچهارشنبه 29 دي 95
 
بازي سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دي 95
 
نتیجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهران - ليگ برتر 95
 
دانلود گلهاي بازي سپاهان و نفت تهران - ليگ برتر - چهارشنبه 29 دي 95
 
 
ديدار حساس هفته هفدهم ليگ برتر بین دو تیم مدعی نفت تهران و سپاهان
 
 
تاریخ برگزاری بازي:چهارشنبه 29 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
خلاصه بازي بعد از اتمام این ديدار قرار می گیرد.
 
 
نتیجه بازي سپاهان و

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پدیده پنجشنبه 25 آذر 95  

 نتیجه و خلاصه بازي استقلال و پديده پنجشنبه 25 آذر 95
بازي استقلال و پديده پنجشنبه 25 آذر 95
نتیجه و خلاصه بازي استقلال و پديده - ليگ برتر 95
دانلود گلهاي استقلال و پديده - ليگ برترپنجشنبه 25 آذر 95
 
 
تیم استقلال پس از شکست در ديدار هفته گذشته
در این هفته میزبان تیم پديده می باشد که نمایش خوبی مقابل تیم پرسپولیس داشت
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 25 آذر 95  -  ساعت 16:20
 
 
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
&

ادامه مطلب  

بازی های هفته 13  

پنجشنبه 18 آذر 1395
نفت تهران - گسترش فولاد                    15:00
ماشین سازی - ذوب آهن                      15:30
نفت آبادان - سایپا                               15:30
جمعه 19 اذر 1395
پديده - پرسپولیس                               14:10
پیکان - سیاه جامگان                            15:00
سپاهان - صبای قم                              15:15
استقلال - تراکتور سازی                         16:20
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان           17:40

ادامه مطلب  

پخش زنده بازی استقلال صبای قم پنجشنبه 11 آذر 95  

 
پخش زنده بازي استقلال صبای قم پنجشنبه 11 آذر 95
 
ootballOnline.ir فوتبال آنلاین

footballonline.ir/


نقش آفرینی ستاره‌های سینما در فیلم سینمایی جديد استقلال · پديده 17 ساله ... روایتی غم‌انگیز از از بازيکن فصل قبل صبا که در سقوط هواپیما جان باخت ... احمد حسن زاده (صبای قم) .... برنامه بازي های ليگ برتر(خلیج فارس) بستن حذف ... 1395/09/11.


استقلال تهران :: ورزش سه

www.varzesh3.com/team/استقلالاخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و ویديوهای تیم استقلال. ... 2. گسترش فولاد. 2.

ادامه مطلب  

حاج محمدی بازهم از لیست استقلال خط خورد  

مدافع استقلال برای بازي با تراکتورسازی در هفته سیزدهم ليگ برتر از لیست این تیم خط خورد. به گزارش "ورزش سه"، امین حاج محمدي مثل تمام بازي های گذشته استقلال از لیست تیمش خارج شد و به طور قطع در نیم فصل از جمع شاگردان منصوریان جدا می شود. حاج محمدي به همراه امید نورافکن و محسن کریمی که به دلیل مصدومیت بازي را از دست داده است مهمترین خط خورده های لیست استقلال خواهند بود.

ادامه مطلب  

گزارشی از آخرین هفته لیگ پانزدهم  

* استقلال خوزستان قهرمان ليگ پانزدهم شد.
* ملوان، راه آهن و استقلال خوزستان سه تیم قديمی و ریشه دار به ليگ یک سقوط کردند. هر سه تیم
قبلا هم در ادوار ليگ برتر یکبار به ليگ یک سقوط کرده بودند.
* استقلال خوزستان با تنها 14 گل خورده بهترین خط دفاعی تاریخ ليگ برتر در یک فصل شد.
* مهدي طارمی آقای گل شد و ششمین آقای گل پرسپولیسی ليگ برتر شد.
گزارش های ديگر از ليگ پانزدهم در روزهای آتی

ادامه مطلب  

نتیجه و خلاصه بازی پیکان و فولاد جمعه 3 دی 95  

نتیجه بازي پیکان و فولاد 3 دي 95 , دانلود خلاصه بازي پیکان و فولاد 3 دي 95 , دانلود گلهاي بازي پیکان و فولاد جمعه 3 دي 95 , نتیجه و خلاصه بازي پیکان و فولاد جمعه 3 دي95 , خلاصه بازي های ليگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود بازي های ليگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازي پیکان و فولاد , نتیجه بازي پیکان و فولاد 95 , خلاصه بازي پیکان و فولاد 3 دي 95 , گلهاي بازي پیکان و فولاد 3 دي 95 ,
 نتیجه و خلاصه بازي پیکان و فولاد جمعه 3 دي 95
بازي پیکان و فولاد جمعه 3 دي 95
نتیجه و خلاص

ادامه مطلب  

تحقیق باشگاه استقلال تهران  

تحقیق باشگاه استقلال تهراندانلود تحقیق در مورد باشگاه استقلال تهران، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: در سال 1323 چهار جوان تصمیم گرفتند تا باشگاهی تاسیس نمایند. نام آن ها میرزایی، نواب، خشایار و جانانپور بود. تصمیم آن ها در چهارم مهرفدک فایل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >